Застраховки

Застраховане

Думата застраховка означава прехвърляне на риск от възможна загуба срещу заплащане. Една своевременно направена застраховка би ни спестило евентуални финансови разходи и в същото време ни  осигурява спокойствие в бъдеще.

 

Предимство

Предимството да бъдем застраховани е не само спестяване на евентуални финансови загуби и бъдеща подкрепа, но също така имаме възможност да спестим от данъци, които се приспадат при подаване на годишна данъчна декларация.

Защита

При застраховане получаваме защита при непредвидени събития и предотвратяване или ограничаване на вреди. Ние плащаме премия, а получаваме обезщетение, което ще ни помогне да се справим с финансовите последици от възникнало събитие, с които в някои случаи не бихме могли да се справим сами или поемем загубите.

Спокойствие

Цената, която ще платим сега за дадена застраховка за евентуален бъдещ риск, ще ни осигури бъдещо спокойствие на нас и членовете на семейството ни. Нашето действие или бездействие днес, ще определи нашето бъдещо спокойствие утре!

Рекламирай при нас

× Свържете се с нас