РАбота

Работа

Всеки от нас свързва работата с получаване на възнаграждение за положен труд и изразходвано време. Това е така, но само отчасти. Да работим означава също да бъдем полезни, да се усъвършенстваме, да се развиваме като личности, да участваме в прогреса на собствения ни свят и на този около нас, да бъдем част от общността.

Работата изгражда умения, които ни правят по-добри, по-конкурентноспособни с времето и ни кара да се чувстваме значими, защото сме дали нещо от себе си за общото благо. А получаването на възнаграждение е отплата, която всеки един от нас получава за положения труд, време, усилие и отдаденост.

Колкото повече инвестираме в работата и в повишаване на уменията, чрез квалификации и обучения, толкова по-висока ще бъде тази отплата, която ще получим. А това от своя страна ще определи и нашият стандарт на живот. Повишаването на нашия личен стандарт се свързва с поемане на определен риск в посока търсене на ново трудово предизвикателство, което би променило положително настоящето и бъдещето. Днешните действия, определят утрешните резултати!

Работата е една от мисиите в живота ни. Ние не живеем, за да работим, а работим, за да живеем. През целия си живот инвестираме в себе си, за да имаме по-добър и достоен живот. През целият си живот се учим и променяме, затова също е много важно и да познаваме своите права и задължения като търсещи и предлагащи работа.

Рекламирай при нас

× Свържете се с нас