Съвети при търсене на работа в чужбина, с цел защита от трафика на хора!

Съвети при търсене на работа в чужбина, с цел защита от трафика на хора!

Статията е взета и споделена от сайта на Агенцията по заетостта!

 • Не заминавайте за работа в чужбина без да имате пълна информация, която да сте проверили поне от два различни източника – за мястото на което отивате, за работата която ще извършвате, за условията на пребиваване и институциите, към които можете да се обърнете при възникване на проблеми. Следва да заминете със средства, които да Ви позволят да се устроите първоначално или да покрият пътуване обратно до България.
 • Посредническите агенции не следва да вземат такси от търсещите работа лица за предлаганите услуги. Средства могат да се удържат при ангажимент от страна на посредническата агенция за осигуряване на транспортни разходи, квартира или обучение. Заплащането „на ръка“ на частни лица за намиране на работа в почти всички случаи е свързано с измама, при която нямате защита от държавите институции.
 • Никога не подписвайте документи и договори, с чието съдържание не сте запознати (особено ако са на чужд език, който не владеете). Задължително следва да запазите оригинал или копие на подписаните документи.
 • Пазете документите си за самоличност и не се съгласявайте да бъдат задържани от други лица.
 • При работа с обяви в интернет и посреднически фирми, за които имате съмнения, е препоръчително да бъде направена допълнителна самостоятелна проверка на предлаганата оферта за работа – по отношение на регистрация на фирмата в съответната държава, проверка на тяхна интернет страница, осъществяване на връзка с техен отдел за човешките ресурси и др.
 • При оферти за работа, публикувани в интернет винаги проверявайте предоставените данни за контакт – предоставените телефони следва да съответстват на тези, публикувани на официалната интернет страница на работодателя. В почти всички случаи знак за измама е, ако при наличие на интернет страница на работодателя кореспонденцията с Вас се осъществява чрез електронни адреси на безплатни сървъри (Gmail, Yahoo, Hotmail).
 • Когато независимо от начина на изпращане, на лицата се изискват суми за различни такси, комуникацията се води само по интернет или се уговарят срещи извън офиса на посредника, това е сигурен знак, че се касае за измамни практики.
 • Следва подробно да проучите условията на посредничеството за намиране на работа, което Ви се предлага, условията на заетостта в другата държава, както и задълженията, които поемате. Трябва да имате предвид, че предлагането на консултантски, информационни услуги, съвети за стартиране на работа като самонаето лице може да става срещу заплащане, но в този случай няма трудов договор, фирмата няма задължение да Ви осигури заетост и Ваша отговорност ще бъде да се регистрирате по всички изисквания на държавата, в която ще пребивавате.
 • Изключително внимателно следва да се подхожда към неформални предложения за съдействие за намиране на работа, отправяни от страна на познати и приятели – без да имате директна връзка с работодателя на практика нямате никаква гаранция за наемане и често след пристигане оставате без средства и подслон.
 • Приемането на нерегламентирана и нелегална заетост крие изключително големи рискове (т.нар. принудителен труд). При работа при тези условия обикновено нямате защита по условията на трудовото законодателство на съответната държава за работното време, заплащането, почивките.

 
Индикатори за принудителния труд на Международната организация на труда (МОТ)

 • Злоупотреба с уязвимост
 • Измама
 • Ограничаване на движението
 • Изолация
 • Физическо и сексуално насилие
 • Сплашване и заплахи
 • Задържане на документи за самоличност
 • Удържане на заплати
 • Дългови облигации
 • Злоупотреби с условията на труд и живот
 • Прекомерен извънреден труд


Национална комисия за борба с трафик на хора:

тел. (00359) 2 807 80 50
e-mail: office@antitraffic.government.bg

ИА „Главна Инспекция по труда”:

горещ телефон: 0700 17 670
телефон за граждани, работещи в чужбина: (00359) 2 810 17 47

Фондация „Кампания А21 България”:

телефон – (00359) 885 237 606; 0 800 20 100
e-mail: info.bg@A21.org

Асоциация „Анимус”:

телефон – (00359) 2 981 76 86; 0800 1 86 76
e-mail: animus@animusassociation.org

Информацията е взета от сайта на Агенцията по заетостта и съдържанието е копирано изцяло!

Надяваме се статията да е полезна за вас и ще се радваме да я споделите, за да достигне до повече хора и да помогнем на наши съграждани, когато избират да заминат да работят в чужбина да са информирани предварително!

Бъдете здрави!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

× Свържете се с нас