За нас

За нас
Живот и работа в България е проект на “ Хрисела Перфект Консулт” ЕООД, консултантска фирма с дългогодишен опит в управлението на човешки ресурси.

Живот и работа в България е не само информативен сайт, а и проект, който ни показва какво е да живеем, работим и развиваме в България!

Цел

Целта на проекта е да дава полезна и практична информация за едни от най-важните сфери - моите права, работа, имоти, застраховане. Промяната започва от нас самите!

Мисия

Ще откриете информация, която се надяваме да бъде полезна за вас и да допринесе за вашето лично и професионално усъвършенстване. Защото важни сте вие и днешното невъзможно е утрешният опит, който ще предадете! Вярваме, че нашето действие или бездействие днес, определя нашето утре и настоящото “невъзможно” е утрешният опит, който ще предадем на следващите поколения. Затова бъдете информирани, бъдете граждани!

Ценности

Държим на уважение, доброта, благодарност и солидарност. Понятия като чест, коректност, лоялност и справедливост не са ни чужди. Ценности с еднаква тежест, както в личния, така и в професионалния ни живот!

Последни актуални новини

× Свържете се с нас