Работа

Статията е взета и споделена от сайта на Агенцията по заетостта! Не заминавайте за работа в чужбина без да имате пълна информация, която да сте проверили поне от два различни източника - за мястото на което отивате, за работата която ще извършвате, за условията на пребиваване...

 5/5 Какво трябва да знаем и за какво да внимаваме? Много често срещаме обяви за работа на фирми посредници, регистрирани в чужбина, които публикуват обяви за работа в България с цел набиране на персонал и изпращане на български граждани да работят в чужбина. Какво трябва да...

Една много дискутирана тема е размера на работната заплата и колко би трябвало да получаваме. За 2021 година правителството определиха минималната работна заплата за България да бъде в размер на  650лв. бруто, което приблизително е около 504 лв. чисто. Въпросът тук е до колко това...

Основна или допълнителна работа - какво трябва да знаем за договорите, които подписваме?В последните години все повече се предлага работа от дома, онлайн, почасова, възможност за допълнителни доходи и т.н. Естествено каквото и предложение за работа да получим, и дали става въпрос за основни или...

Договорът за поръчка и договорът за изработка са вид облигационни договори, които често се предлагат от ВЪЗЛОЖИТЕЛИ или РАБОТОДАТЕЛИ, когато става въпрос за полагане на труд по извънтрудови правоотношения т.е. предложената работа не изисква задължително подписване на трудов договор. Ето защо е важно за нас...

 Договор за поръчка - вид облигационен договор поснат ни като "граждански"Когато получим предложение за работа и трябва да подпишем договор, хубаво е да сме наясно какво точно подписваме. По този начин още в началото може да разберем, дали става въпрос за трудов договор, договор за...

При започване на работа най-важното нещо е подписване на трудов договор, който защитава нашите права като работници и който е основание да ни се зачита времето, положено за труд като трудов и осигурителен стаж. Трудовият договор се подписва преди започване на работа.Какво трябва да знаем?Трудов...

Какви стъпки да предприемем в случай, че останем без работа?Има няколко причини да останем без работа - да напуснем сами, по взаимно съгласие, да ни уволнят , да ни съкратят или поради ред други непредвидени събития. Каквато и да е причината за възникналото състояние на...

В случай, че останем без работа, регистрацията се прави в 7-дневен срок, след като ни е прекратен трудовият договор, в противен случай всеки забавен ден ни скъсява срока за получаване на обезщетение, което ни се полага по закон. Нужните документи трябва да бъдат в оригинал и...

Парични обезщетения при безработица, срокове , условия, особеностиВсеки, който е бил назначен на трудов договор и е внасял осигурителни вноски, % от който е отивал във фонд “Безработица” има право на парично обезщетение при безработица, което се изплаща от НОИ ( Национален Осигурителен Институт) след...

× Свържете се с нас