Парламентарни избори – Моите права и задължения!

Парламентарни избори – Моите права и задължения!

Изборен кодекс - какво е важно да знаем като граждани?

Да упражним правото си на глас при провеждане на избори е наше задължение като граждани и това ще определи нашето бъдеще в следващите четири години. В следващите редове ще изведем най-важните неща от Изборния кодекс относно информацията за гражданите, която смятаме, че всеки от нас би трябвало да знае. Нека бъдем информирани и истински граждани, каквито сме в действителност и да упражним своите граждански права и задължения!

Насрочване на изборите

 • Изборите за народни представители за Народно събрание и за общински съветници и за кметове се насрочват от президента на републиката не по-късно от 60 дни преди изборния ден!
 • Изборите се провеждат в един неработен ден за цялата страна!

Какво трябва да знаем като гражданите?

Право да гласуват  имат

(1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение ( лица, които поради психо-физиологична причина не са дееспособни – слабоумие, психически заболявания) и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа (Чл. 42. ал.1 от Конституцията)

Българските граждани в чужбина, желаещи да упражнят правото си на глас е необходимо да подадат Заявление по образец до консулството или дипломатическото представителство

 • лично
 • по пощата
 • по електронен път
 • и не по-късно от 25 дни преди изборния ден

Заявлението може да се подаде и в деня на изборите.

Това, което трябва да знаем е, че от бройката на подадените заявления се определя и броя на секциите, които трябва да се открият в даден район, дали е необходимо и къде да се открият.

Да подадем заявление е наше задължение като граждани, това показва, че сме отговорни и заинтересовани от нашето бъдеще, и искаме да упражним правото си на глас!

Избирателните списъци се поставят на видно място пред избирателната секция, като и в интернет. Всеки може да провери в коя секция трябва да гласува предварително

 • Лично по постоянен адрес
 • На интернет страницата на съответната община по постоянен адрес


Избирателните списъци се публикуват на видно място пред избирателните секции

 • Не по-късно от 40 дни преди изборния ден


Имаме право да гласуваме и по настоящ адрес като предварително

 • Трябва да подадем заявление по образец
 • Не по-късно от 14 дни преди изборния ден
 • До кмета на общината по настоящ адрес
 • Писмено или по електронен път


Гласуване чрез мобилна секция за граждани с трайни увреждания и карантинирани подават заявление по образец

 • Изпратено по упълномощено лице
 • В писмена форма по постоянен или настоящ адрес, ако сме подали заявление за това
 • По електронен път, факс или поща


При откриване на грешка в избирателния списък се подава заявление към кмета за отстраняване

 • Не по-късно от 7 дни преди изборния ден


Имаме право да гласуваме

 • С хартиена бюлетина
 • С бюлетина за машинно гласуване


Време за гласуване за гражданите в България и чужбина(месно време в същия диапазон)

 • От 7:00 до 20:00 часа


В случай, че не успеят да гласуват всички в определената избирателна секция до 20:00 часа

 • Се удължава срока, но не по-късно от 21:00 часа


Когато избирателят е с увреждания, които не позволяват сам да извърши гласуването

 • Е разрешено придружител, посочен от избирателя


Едно лице не може да бъде придружител на

 • Повече от двама избиратели


Придружител не може да бъде

 • Член на избирателната комисия
 • Представител на партия, коалиция или инициативен комитет
 • Застъпник
 • Наблюдател


При гласуване с подвижна избирателна секция

 • Не могат да присъстват други лица в помещението
 • Изключение е придружител, ако избирателя не може сам


Ученици и студенти могат да гласуват по настоящ адрес, където се обучават като представят

 • Документ за самоличност
 • Ученическа или студентска книжка заверена от учебното заведение
 • Декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място


Право на вписване и дописване в избирателните списъци имат право и в деня на изборния ден

 • Български граждани, които живеят в чужбина, но в деня на изборите са в страната
 • Лица заличени от избирателните списъци като представят декларация по образец, че няма да гласуват на друго място

Избирателя удостоверява самоличността си с

 • Документ за самоличност
 • Удостоверение за издаване на лични документи в случай на изтекъл срок, повреда и т.н.
 • За студенти и ученици задължително и ученическа/ студентска книжка


Избирател в чужбина имащ право да гласува удостоверяват самоличността си с

 • Лична карта
 • Паспорт
 • Военна книжка
 • Моряшки паспорт(за членове на екипажи на плавателен съд)
 • Паспорт или лична карта ( за пътниците на плавателния съд)


При гласуване с хартиена бюлетина отбелязваме в кръга на нашия избор само с
един от двата знака

 • Х
 • V
 • Всякакви други знаци, букви, символи и цифри правят бюлетината невалидна


При машинно гласуване

 • Бюлетината е същата /идентична/ като хартиената
 • Гласува се с магнитна карта
 • Магнитната карта се връща след гласуването ни
 • Може еднократно да променим избора си при грешка преди да натиснем потвърждение
 • Получаваме отрязък за нашето гласуване, което пускаме в специална кутия за машинно гласуване
 • При проблем с машината, гласуваме с хартиената бюлетина


Гласът ни е недействителен когато

 • Бюлетината не е по установения образец за съответния избирателен район
 • В бюлетината има символи, букви и цифри различни от Х или V
 • В бюлетината има повече от един знак за отбелязване
 • Бюлетината не съдържа два броя печати
 • Бюлетината е отбелязана с различен от син цвят на писане на химикала
 • Не сме отбелязали избраният от нас вот т.е. не сме отбелязали нищо
 • Отбелязали сме повече от един избор в бюлетината
 • Отбелязали сме извън кръга за маркиране на нашия вот


Използваната информация е от Изборния кодекс!

Надяваме се статията да ви е била полезна и информативна. Ако публикацията ви е харесала, ще се радваме да я споделите, за да достигне до повече читатели.
Защо да гласуваме – какво трябва да знаем? – може да прочетете тук

Бъдете здрави и се пазете!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

× Свържете се с нас