Общи условия

Общи условия

 

 1. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

С настоящите общи условия се определят редът и условията за използване на платформата „Живот и работа в България“, с уеб адрес: www.hrisela.com, собственост на “Хрисела – Перфект Консулт” ЕООД, ЕИК 175326040.

 

Този уебсайт, както и всички услуги и цялата информация на него, могат да се използват за лични, нетърговски цели само при безусловното приемане на настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с някое или всички условия, можете да не използвате този уебсайт, в противен случай се презюмира Вашето безусловно съгласие.

Платформата е насочена към предоставяне на специфична полезна информация в авторски текстове и статии за живота и работата в България, които да бъдат от полза за потребителя основно в сфери Работа, Права, Застраховки и Имоти. Сред целите на платформата е и повишаване на правната култура на потребителите и създаване на очертаване на информиран хоризонт за работа и живот в България.

 

За нуждите на настоящите Общи условия ще се използват следните понятия:

 • “Посетител” или “Потребител” – физическo лицe, използващо hrisela.com ;
 • “Статии” – материали, статии и/или различни форми на изразяване на информацията наhrisela.com, обект на интелектуална собственост ;
 • “Общи условия” – правилата, които Посетителят приема при използването му.

 

 1. СИГУРНОСТ

Платформата използва качествени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Посетителя. С нашата Декларация за поверителност можете да се запознаете тук /да прехвърля към тях/.

 

 

 • ДОСТЪП

 

Достъпът до Платформата „Живот и Работа в България“ е свободен за лични нетърговски цели.

“Хрисела – Перфект Консулт” ЕООД  си запазва правото по своя преценка да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Посетителя.

 

 “Хрисела – Перфект Консулт” ЕООД   може да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. За съдържанието на тези страници, както и за тяхното конкретно съдържание не се носи никаква отговорност.

  

 1. ЗАЩИТА ЗА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Тази платформа има сред своите цели образование и гражданско възпитание, предвид което е възможно сред потребителите да са и непълнолетни.  www.hrisela.com има стриктна политика за защита на малолетните и непълнолетните. Не се обработват техни лични данни

 

 1. АВТОРСКИ ПРАВА  

Цялата информация, включително, но не само, т.нар. “Статии” на  www.hrisela.com е интелектуална собственост на  “Хрисела – Перфект Консулт” ЕООД. Използването й, без позволението на дружеството и без изрично посочване на източника, е строго забранено и представлява  нарушение на авторски и сродните му права, за което се носи гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство..

Потребителите имат право да използват цитати от уебсайта при условие, че в самия текст се поместит линк/препратка към съответната страница от  www.hrisela.com, на която е публикувано цитираното произведение.

 

 1. МАРКЕТИНГ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

Вашето мнение, въпроси и препоръки са важни за нас и ние ценим Вашата обратна връзка. Можете да се свържете с нас чрез формата ни за контакт, като изрично заявяваме, че изпращането на съобщения до потребител ще става само след изрична заявка от страна на потребителя през специалната форма за контакт или като регистрира своя e-mail адрес за абонамент. В този случай Вие се съгласявате да получава известия за новите Статии, публикувани на www.hrisela.com. или за актуална информация за конкретна секция. Имате право да се откажете от това във всеки един момент напълно свободно, следвайки указанията в мейлите, които получавате или като заявите това в контактната ни форма.

 

Запазваме си правото да се свържем с Вас и да Ви помолим да участвате в допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация с цел подобряването на предоставяните материали и цялостното ниво на проекта.

 

 VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА  ОТГОВОРНОСТТА

“Хрисела – Перфект Консулт” ЕООД полага необходимата грижа да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможносни инцидентни обективни несъответствия или пропуски. “Хрисела – Перфект Консулт” ЕООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, като не гарантираме възможността от  злонамерени атаки на трети лица. Полагаме всички усилия за максимална защита на сайта.

Дружеството не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването на Страницата.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“Хрисела – Перфект Консулт” ЕООД, чрез www.hrisela.com,  обработва лични данни само във връзка със своята дейност, строго съобразено с приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България  и Регламент (ЕС) 2016/679. С Декларацията за поверителност можете да се запознаете тук /линк/.

 

 1. „БИСКВИТКИ”

Уебсайтът използва “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя. Потребителят има възможност да изключи приемането на “бисквитки” чрез своя уеб-браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги.   Политиката за бисквитки можете да видите тук /линк/

 

 1. КОНТРОЛ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Дейността, която “Хрисела – Перфект Консулт” ЕООД, извършва чрез www.hrisela.com , се контролира от следните държавни органи, към които Посетителят може да се обърне, в случай че счита, че правата му са нарушени:

 

„Хрисела – Перфект Консулт” ЕООД си запазва правото да променя и актуализира настоящите Общи условия по всяко време, като новите клаузи влизат в сила към датата на последната актуализация, указана в края на същите. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.hrisela.com

× Свържете се с нас