Работа в чужбина – За какво да внимаваме?

Работа в чужбина – За какво да внимаваме?

5/5

Какво трябва да знаем и за какво да внимаваме?

Много често срещаме обяви за работа на фирми посредници, регистрирани в чужбина, които публикуват обяви за работа в България с цел набиране на персонал и изпращане на български граждани да работят в чужбина. Какво трябва да знаем? Какви документи трябва да ни представят? За какво да внимаваме и как да се предпазим от нелицензирани фирми посредници? Малка част от въпросите, които зададохме на Агенцията по заетостта, а информацията, която получихме, може би ще ни помогне, когато кандидатстваме за работа в чужбина и се доверяваме на фирма посредник.

„Посредническа дейност по наемане на работа се извършва след регистрация в Агенцията по заетостта и издадено удостоверение от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице.

В чл.27, ал.2, т.2 от ЗНЗ ( Закон за насърчаване на заетостта), че посреднически услуги се организират и предоставят от лица съгласно българското законодателство, законодателството на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, когато са установени в РБългария и са регистрирани по този закон.“

Фирми, които публикуват обяви за работа в чужбина следва и са длъжни

 1. Да притежават регистрация като посредник по наемане на работа за други държави
 2. Задължително в обявите си за работа да обявяват номера, под който са регистрирани като посредници.
 3. Услугата за търсещите работа е напълно безплатна – не се дължат такси, комисиони, обработка на документи и т.н.
 4. Разходи за наем или транспорт се взимат, само ако това е записано в договора и съответно се вписва сумата и как, кога се заплащат от работника, съответно в какъв размер – предварително
 5. Да подпише посреднически договор с лицето, което търси работа, където да са описани подробно правата и задълженията на двете страни
 6. Договорът за посредничество и договорът за работа се подписват предварително и то на български език задължително
 7. Посредника има право да публикува обяви за работа и да рекламира само, ако има сключен договор с работодател в чужбина за конкретните предлагани свободни позиции


Посредника е длъжен да представи на търсещото лице преди заминаването му от България:

 1. Подписан от чуждия работодател трудов договор на български език, в който е посочена информация за:
  • Длъжността, на която ще бъде наето лицето
  • Срок на договора
  • Работно време
  • Почивки
  • Отпуски
  • Възнаграждение
  • Битови условия
  • Здравно осигуряване
  • Обезщетение при трудова злополука
  • Временна и трайна неработоспособност
  • Смърт
  • Транспортни разходи при пристигане ( уточнява се кой поема разходите – работника или работодателя)
  • Други
 2. Извлечение от действащото законодателство на чуждата страна, в което е регламентирано наемането на работа на чужди граждани в нея, задължително преведено на български език;
 3. Информация за работодателя, при когото ще работим;
 4. Информация за културата, бита и обичаите на чуждата държава;
 5. Информация за мястото на работа

С цел предотвратяване на трафика на хора и трудова експлоатация на интернет страницата в Агенцията по заетостта има информация за Германия, Великобритания, Дания, Нидерландия, Норвегия, ОАЕ, Словения, Швейцария и Швеция.

Цялата информация, може да прочетете тук
Работа в чужбина… | Агенция по заетостта (government.bg)

В информация за Великобритания е посочено, че лицата следва да бъдат особено внимателни при обяви за самонаети лица и за работа като AU PAIR. Тези случай не са ПОСРЕДНИЧЕСТВО по трудово правоотношение и при евентуални измами лицата нямат закрила по българското законодателство!

Във връзка с риска от трафик на хора и информация за техните права в чужбина, може да прочетете повече на страницата на Агенция по заетостта / Фирми посредници / Съвети при търсене на работа в чужбина, с цел защита от трафик на хора.
Официален сайт | Агенция по заетостта (government.bg)

Качваме статията и тук без корекции
„Съвети при търсене на работа в чужбина, с цел защита от трафика на хора!“ прочетете повече

При попадане на обява за работа за чужбина, в която не е записано номера на лиценз за посредничество на фирмата, бъдете внимателни!
Жалби и сигнали може да подадете в Инспекцията по труда!

 Сигнал за нарушение на разпоредбите на трудовото законодателство и ЗДСл | Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (government.bg)

Ако статията ви е била полезна, може да я споделите, за да достигне до повече хора и по този начин да помогнем, за да не се възползват от наши съграждани некоректни и нелицензирани посредници, които разчитат на липса на информираност!

Информацията ни е предоставена изцяло от Агенцията по заетостта!

Бъдете здрави!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

× Свържете се с нас