Author: hrisella

Статията е взета и споделена от сайта на Агенцията по заетостта! Не заминавайте за работа в чужбина без да имате пълна информация, която да сте проверили поне от два различни източника - за мястото на което отивате, за работата която ще извършвате, за условията на пребиваване...

 5/5 Какво трябва да знаем и за какво да внимаваме? Много често срещаме обяви за работа на фирми посредници, регистрирани в чужбина, които публикуват обяви за работа в България с цел набиране на персонал и изпращане на български граждани да работят в чужбина. Какво трябва да...

Една много дискутирана тема е размера на работната заплата и колко би трябвало да получаваме. За 2021 година правителството определиха минималната работна заплата за България да бъде в размер на  650лв. бруто, което приблизително е около 504 лв. чисто. Въпросът тук е до колко това...

Нашето настояще и бъдеще зависи от избора, който правим! Ние като граждани имаме способността да променяме съдбата си, това зависи единствено от нас и притежаваме инструменти, които могат да променят не само нашият собствен свят, а и света около нас. Промяната идва тогава, когато активно участваме...

Нашето настояще и бъдеще зависи от изборите, които правим! Когато дойдат парламентарни избори, винаги изниква въпроса за кого да гласуваме? Някои от нас знаят вече, други тепърва ще избираме, трети просто не намираме смисъл да гласуваме, защото всички са "маскари", не виждаме алтернатива или просто ще...

Зависи ли промяната в България и от обикновения гражданин? Как упражняваме граждански контрол? В последните години все по-често срещаме коментари  от рода „ за всичко в България са виновни управляващите, от нас нищо не зависи, единствено може да се примиряваме, ние не може да направим нищо...

Нашето настояще и бъдеще зависи от избора, който правим! В конституцията на България е ясно записано правото ни на глас в изборния процес. Нашият избор ще определи нашето бъдеще в следващите 4 години, защото тези, които избираме ще определят нашия живот, развитие и просперитет, ще работят...

Изборен кодекс - какво е важно да знаем като граждани? Да упражним правото си на глас при провеждане на избори е наше задължение като граждани и това ще определи нашето бъдеще в следващите четири години. В следващите редове ще изведем най-важните неща от Изборния кодекс относно...

Основна или допълнителна работа - какво трябва да знаем за договорите, които подписваме?В последните години все повече се предлага работа от дома, онлайн, почасова, възможност за допълнителни доходи и т.н. Естествено каквото и предложение за работа да получим, и дали става въпрос за основни или...

Договорът за поръчка и договорът за изработка са вид облигационни договори, които често се предлагат от ВЪЗЛОЖИТЕЛИ или РАБОТОДАТЕЛИ, когато става въпрос за полагане на труд по извънтрудови правоотношения т.е. предложената работа не изисква задължително подписване на трудов договор. Ето защо е важно за нас...

× Свържете се с нас