Какви стъпки да предприемем в случай, че останем без работа?

Какви стъпки да предприемем в случай, че останем без работа?

Какви стъпки да предприемем в случай, че останем без работа?

Има няколко причини да останем без работа – да напуснем сами, по взаимно съгласие, да ни уволнят , да ни съкратят или поради ред други непредвидени събития. Каквато и да е причината за възникналото състояние на безработица обаче, имаме право на обезщетение, в случай че до преди тази дата сме били на трудов договор или сме се осигурявали за фонд “ Безработица”.

Едни от многото въпроси, които всеки от нас си задава като остане без работа може би са: 

  • в кои случаи имаме право веднага на обезщетение и в какъв размер;
  • в кои случаи ще имаме забавяне на обезщетение;
  • къде да се регистрираме и какви документи да подготвим;
  • на какви изисквания трябва да отговаряме;
  • какво обезщетение ще получим за безработица;
      https://www.noi.bg/en/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso

 Ще се опитаме в няколко статии да се спрем на тези въпроси и да потърсим отговорите, за да сме подготвени, ако случайно останем без работа. Никой не е застрахован срещу такова състояние, а навременната информация би ни помогнала определено.

Когато останем без работа първото, което трябва да направим е да се регистрираме в Агенцията по заетостта / дирекция Бюро по труда по местоживеене (настоящ адрес или постоянен, ако съвпада с настоящия) и да подадем заявление в НОИ.  

Като заявление по образец  за отпускане на парично обезщетение може да се попълни на хартиен носител в дирекция Бюро по труда и заедно с останалите придружаващи документи да се подадат, или по електронен път към НОИ чрез електронен подпис (КЕП) / персонален идентификационен код (ПИК).

 Защо имаме ангажимент и към двете институции? Защото Бюрото по труда е дирекцията, която регистрира безработните лица и им дава информация за свободни работни места, мерки за заетост и т.н., а НОИ изплащат обезщетенията. Като двете институции си сътрудничат ежедневно!

Повече  информация за Бюрата по труда във вашия град и област може да откриете на страницата на Агенцията по заетостта на този линк  , както и допълнителна информация за това кой може да се регистрира в Бюрото по труда  може да намерите тук 

Важно е да бъдем информирани преди възникване на събитието, отколкото в последствие да разберем, че сме имали това право! 

Относно Регистрация в Бюрото по труда и какви документи са нужни да подготвим може да прочетете тук 

Източници, които сме ползвали за тази статия са КТ, КСО, НОИПОБ, ЗБДОО , както и официалните страници на НОИ, НАП, Агенция по заетостта, Инспекция по труда

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
No Comments

Post A Comment

× Свържете се с нас