Парични обезщетения при безработица, срокове , условия, особености

Парични обезщетения при безработица, срокове , условия, особености

Парични обезщетения при безработица, срокове , условия, особености

Всеки, който е бил назначен на трудов договор и е внасял осигурителни вноски, % от който е отивал във фонд “Безработица” има право на парично обезщетение при безработица, което се изплаща от НОИ ( Национален Осигурителен Институт) след подадено заявление и регистрация в Агенцията по заетостта, дирекция Бюро по труда.

Право на парично обезщетение имаме, ако:

 • имаме внесени осигурителни вноски най-малко 12 през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването ни;
 • регистрирали сме се в Агенцията по заетостта, дирекция Бюро по труда в 7-дневен срок;
 • подали сме заявление в НОИ/Бюрото по труда в срок до 3 месеца;
 • не сме придобили право на пенсия в Република България или друга държава;
 • не получаваме пенсия
 • не упражняваме трудова дейност, за която сме задължени да се осигуряваме

! Регистрация в Агенцията по заетостта и необходими документи, може да прочетете тук

Размер на обезщетение и срокове

 • Дневното парично обезщетение е в размер на 60% от средноосигурителният дневен доход за последните 24 месеца. Като от 01.10.2020 до 31.12 2020 е както следва : 

минимум – 12 лв/ден;

максимум 74,29 лв/ден;

 • Парично обезщетение се изплаща от датата на прекратяване на осигуряване, в случай че:

сме се регистрирали в 7-дневен срок в Бюрото по труда

сме подали заявление до 3 месеца към НОИ;

 • При изпускане на сроковете, съответно ще получим забавяне, както и изплащането на обезщетение ще започне от датата на регистрация или подаване на заявление;
 • Размера на обезщетение при прекратяване на трудов договор по наше желание, вина или по взаимно съгласие е минималното обезщетение на ден – 12 лв за срок от 4 месеца 
 • При повторно получаване на обезпечение за безработица преди изтичане на 3 години от последното, получаваме минимума на ден – 12 лв за срок от 4 месеца, освен ако причината не е прекратяване поради възникнало трудово отношение или друго;

Период на получаване на обезпечение за безработица според осигурителният стаж, както следва:

 • До 3 години – 4 месеца
 • Над 3 до 7 години – 6 месеца
 • Над 7 до 11 години – 8 месеца
 • Над 11 до 15 години – 10 месеца
 • Над 15 години – 12 месеца

Изплащане на обезщетение за безработица се прекратява в следните случаи:

 • Започнем работа и подпишем трудов договор
 • Прекратим регистрацията си в Агенцията по заетостта / Бюрото по труда
 • Придобием право на пенсия
 • Смърт 

! Срок за уведомяване на НОИ/ Дирекция Бюро по труда за възникнало някое от горе описаните събития е 7 работни дни

НОИ изплаща обезпеченията на 15 число по банков път или чрез пощенските станции!

Регистрираните в Бюрото по труда  ежемесечно потвърждават за наличие на безработица до 10 число на месеца в самата дирекция или до 5 число на месеца в Кметството, ако в населеното  място няма териториално поделение на Агенцията по заетостта, дирекция Бюро по труда!

Източници, които сме ползвали за тази статия са КТ, КСО, НОИПОБ, ЗБДОО , както и официалните страници на НОИ, НАП, Агенция по заетостта, Инспекция по труда

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
No Comments

Post A Comment

× Свържете се с нас